Isang Araw

Nang mabuksan, isang araw, ang bintana sa aking buhay, nakita ko ang lagusan ng biyayang walang humpay. Pumasok ang hangin, ang araw, ang mga ibon, maging ang awitin ng mga dahon. Ang ganda pala sa labas, wika ko. Hindi ba't napagmasdan ko na ang bakuran noon? Hindi nga ba't dito ako lumaki? Sa isang saglit, nabago … Continue reading Isang Araw

pagtalima

Kumikitil ba ng buhay Ang pag-ibig Na wagas? Natitiis ba ng isang Ama, ang pagpapahinuod Ng anak?   Tumangis ako Sa langit Ngunit ako’y Tinalikuran. Natakpan ng Ulap at ulan Tumambad ang karimlan.   Ama, masdan mo Ako, sa aking Katayuan, Wala ka bang Habag, walang Pagdaramdam?   Habang ako’y Hinahaplos Ng hagupit Na masakit, … Continue reading pagtalima