Isang Araw

Nang mabuksan, isang araw, ang bintana sa aking buhay, nakita ko ang lagusan ng biyayang walang humpay. Pumasok ang hangin, ang araw, ang mga ibon, maging ang awitin ng mga dahon. Ang ganda pala sa labas, wika ko. Hindi ba't napagmasdan ko na ang bakuran noon? Hindi nga ba't dito ako lumaki? Sa isang saglit, nabago … Continue reading Isang Araw

Pitong Liham

I. May natanggap na liham, Galing sa kalangitan, Ang Ministro ng Agham, Patungkol sa Maykapal. II. Kung ika’y tatalima’t Kay Hesus ay sasama --- Pasan ang krus, iwanan Ang sarili sa daan. III. Kung ika’y may’rong hapis, Huwag magdamdam nang labis; Dalhin ang iyong hinagpis, Kay Hesus na nagtiis. IV. Batid ko ang hangganan, Nitong … Continue reading Pitong Liham

Sino

Sino              Sino  ako upang             gamitin laban sa             'Yo---ang buhayko, ang talento ko, ang pagka-kataon ko, ang mga minamahal             ko, ang puso ko,             at   maging   ang             aking dangal na             nanggaling Iyo? Salamat Ama sa Iyong pagpapaalala:… na ang buhay ko’y buhat sa iyo, at laan sa Iyo.… na ang mga talento ko’y tangan mo, at … Continue reading Sino