Charles Stanley and Prayer

Charles Stanley says: "Now do you know one of the greatest reasons people do not pray? It's real simple, it's called S-I-N. And when you have sin in your life, ongoing sin in your life, you are not very prone to get into the presence of the Holy God, and talk to him about your … Continue reading Charles Stanley and Prayer

Remembering Pauline

At the age of 46, Pauline went home silently, or perhaps slipped like a pearl into the land of pearly gates: “After all,” Anne had said to Marilla once, “I believe the nicest and sweetest days are not those on which anything very splendid or wonderful or exciting happens but just those that bring simple little … Continue reading Remembering Pauline

How I Process My Homeschool Reflections and Thoughts

Today, I am doing the finishing touches for my child's portfolio for school year 2019-2020. I am taking the time to record my thoughts because I have to process several things, and remind myself several important points. I have been praying to the Lord to make my heart right for this. I do this because … Continue reading How I Process My Homeschool Reflections and Thoughts

Duyan / Cradle — Poetry

https://www.youtube.com/watch?v=XFDQU9qUZ_E Sa panahon na ikaw ay may mga pagsubok na pinagdadaanan --- Bakit nga kaya't hanap mo ang duyan na kinalakhan? Ang hele ni Inay, ang awit ni Itay, silang haplos na inaasam! O duyan ng pag-ibig --- hindi ko makakalimutan kailanman. Cradle When trials come and vex your spirit, the cradle that rocked you … Continue reading Duyan / Cradle — Poetry

Tula Para sa Buwan ng Wika

Ako'y Isang Pilipino Ako’y isang Pilipino Ako'y may pananampalataya sa makapangyarihang Diyos na sa akin ay lumikha bilang Pilipinong maayos. I'm a Filipino I believe in the Almighty God Who created me as a Filipino who is disciplined. Minana ko ang mga handog ng aking mga ninuno --- Kasipagan, katalinuhan, kabutihan at pakikipagkapwa-tao. I inherited … Continue reading Tula Para sa Buwan ng Wika

Huwag Magpadalos-dalos

Pagkagising ko, inisip kong gumawa agad. Magtrabaho. Nakalimutan kong hindi ko pa pala nakakausap ang Maylikha sa pamamagitan ng Kaniyang salita. Nagpadalos-dalos ako sa aking araw matapos sabihin ang mabilisang panalangin --- "Thank you Lord sa umagang ito..." Inisip kong magluto agad ng saba, kamote, at mais para may snacks kami maghapon. Ilalagay ko ito … Continue reading Huwag Magpadalos-dalos

Pansit sa Birthday ni Mister

Noong ako'y bata pa, kinagigiliwan ko ang mga pagdiriwang ng mga kaarawan ng mga mahal ko sa buhay. Tuwang-tuwa ako at mga kapatid ko dahil palaging may pansit na handa si Mama. Paborito ko ang pansit noon at ngayon, kaya naman nang magpahiwatig ang aking asawa na ayaw niyang magpansit ngayong taon ay nalungkot ako. … Continue reading Pansit sa Birthday ni Mister

Sa Bawat Ambon, May Pagpapala

Iyong dinidilig ang kaniyang bungkal ng sagana; Iyong pinapantay ang kaniyang mga bungkal; Iyong mga pinalalambot ng ambon; Iyong pinagpapala ang pagsibol niyaon. Psalm 65:10 Photo by Tookapic on Pexels.comSa pagdating at pag-alis ng bawat yugto ng ating buhay, at sa pagbabalik tanaw sa pagdaan ng mga panahon, mas naiintindihan natin ang pakay ng ambon --- … Continue reading Sa Bawat Ambon, May Pagpapala

Trabaho

Ang buhay OFW ay _______. Isang pagpupugay sa mga kabayang nangibang bansa upang lumaban.   TRABAHO   Wala raw tayong pagmamay-ari, walang yaman. Maging ang talatang naturan ay hindi orihinal. Walang katapusan ang usapang tulad ng ganito. Nakakapagod ang ganitong talakayan, mabagal.   Tumatakbo ang bawat segundo, paikot-ikot lang. Isa-isang lumilisan ang mga araw tungo … Continue reading Trabaho

Tiklop

Akin nang ikukubli At saka ititiklop Mga titig at ngiti Hindi na itatampok. Gaya ng ‘sang nasawi Sa digmaang madugo Na sa kaniyang pag-uwi Ay anyong pagkabigo Isa pang pagtuturok Ng totoong masakit Hanggat puso’y matakot At manganib ang bait: Ang 'sang bagay na tiklop Hindi na binubuklat Hindi na inaarok Ang tangkilik na salat … Continue reading Tiklop

Panyo (via pakpak at marami pang iba…)

Panyo Ruth Mostrales     Nagtahi siya ng kasuotan, Maganda ang kinalabasan. Ngunit, nang ito ay kaniyang isukat, Hindi ito lumapat!     Kaya’t tangan ang bestida, Sa tindahan siya'y sumaglit; Matapos siyang mamaalam, Iniwan niya ang damit.     Nasumpungan ng isang binata Ang bestidang marikit, Lubos ang kaniyang tuwa At puso niya’y nangalabit. … Continue reading Panyo (via pakpak at marami pang iba…)

Tala

Kaibigang Tala* (*Hindi Tunay na Pangalan) Tala, may naiwan kang bag, ng alaala, libro, at kanta. Hindi ko binuksan, hindi ko sinilip, ni hindi ko nilipat kung saan mo huling isinilid. Bakit hindi ka bumalik? Nag-ring na ang bell.  Kain muna tayo, tara. Wala pa rin bang tulay mula sa bayan at sa bundok na … Continue reading Tala