Sanggol

Iniisip ko kung paano ko isusulat sa papel ang mga tanda sa iyong pisngi gayong nakikita ko ang kagandahan ng Maykapal sa bawat ngiti. Manginginig ang aking mga kamay sapagkat hindi ko pa natututunan ang pagtula nang nakapikit. Lubhang nakasisilaw ang araw kapag ito’y iyong tinitigan. Ruth Solitario Ang bersiyon sa Ingles ng tulang ito … Continue reading Sanggol

Halika, Hamog

Halika, Hamog. Come, Fog.   Halika, hamog, sabi ng hangin. (Come, fog, says the wind.                                                                                Ako’y hungkag.                                                                                 I am empty. Wala akong dala-dala I have nothing to carry kung saan bumubukadkad ang mga bulaklak where the flowers bloom at naghihintay and are waiting sa manamis-namis for the sweet, sweet na tubig ulan. water … Continue reading Halika, Hamog

Bakit Ako Umiibig Sa Iyo, Ginoo ni Emily Dickinson

“Bakit Ako Umiibig Sa Iyo, Ginoo?” salin ng “Why Do I Love You, Sir?” ni Emily Dickinson “Bakit ako umiibig sa Iyo, Ginoo? Sapagkat --- Hindi inuutusan ng Hangin ang Damo Upang tumugon --- kaya’t pagdaan Niya’y Siya’y hindi mapakali. Sapagkat batid Niya --- at Hindi Mo batid--- At hindi Natin nalalaman --- Sapat sa … Continue reading Bakit Ako Umiibig Sa Iyo, Ginoo ni Emily Dickinson

Ang Bato / The Rock

ANG BATO salin sa tula ng makatang Slovak Immanuel Mifsud salin sa eleganteng Filipino ng makatang si Roberto Anonuevo May isang bato na ibig kong itago mo. Nakatago ito sa aking dibdib na kumikirot. Ibig kong kunin mo iyon, gawing bulaklak upang bigyan ng mga kulay ng iyong anyo. Lumuluha ang bato tuwing takipsilim at … Continue reading Ang Bato / The Rock