Himno

Photo by Matthew Henry from Burst

May awitin sa hangin at ito'y masaya,
dala ang pag-asa at pag-ibig.

(the air sings a happy song that brings hope and love)

Bitbit nito ang himig ng mga lumang musika
na sinulat ng mga lumisan na.

(it carries a tune from an old melody
written by those who have said goodbye)

Lumang tugtuging hindi kalawangin,
buhay pa rin, hindi nawawala.

(old music that never die
are still alive, they never leave)

Ulit-ulitin lang, hanggang ang gunita'y mabusog;
isang araw, isang himig --- panata ng iniirog.

(sing them again until I am full of memories;
to sing a song a day is the promise of the beloved)

(C) Ruth Solitario, August 11, 2020

3 thoughts on “Himno

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s