Minsan, Tulad Ka Ba ng Batang Ito?

“You parents—if your children ask for a loaf of bread, do you give them a stone instead? – Matthew 7:9 (NLT)

“O anong tao sa inyo, ang kung siya’y hingan ng tinapay ng kaniyang anak, ay bato ang ibibigay…” (Tagalog Bible – Ang Dating Biblia)

Photo by Matthew Henry from Burst

A child reaches for something
far above his ken, 
he cries so that mommy's heart
will break and bend,
softly with sobs manipulating.

(May isang batang pilit inaabot
ang isang bagay na itinaas.
Umiiyak siya dahil sa poot
upang maawa si Ina at sa wakas
makuha niya ang nais maabot.)

He picks up a block and dumps
it on the floor, and weeps;
mommy won't relent though he stomps
his feet, and silently keeps
one hand on her beloved --- he slumps.

(Pupulot siya ng bloke at susunod
itatapon ito sa sahig;
pero si Inay ay 'di magpapahinuhod 
sa batang may hilig --- 
hahawakan niya ang batang iniibig.)

A white flag on a stick is waving 
on a battlefield somewhere,
and the winds of spring are blowing
where the vanquished swear
calm allegiance to the winning.

(May isang puting bandilang umiindak
sa hangin sa lupaing malayo
at ang hanging nagpapatubo sa mga bulaklak
ay nanunuyo sa mga siphayo
na sumuko matapos lumaban, matalo.)

(c) Ruth Solitario, August 2020

“You parents—if your children ask for a loaf of bread, do you give them a stone instead? – Matthew 7:9 (NLT)

“O anong tao sa inyo, ang kung siya’y hingan ng tinapay ng kaniyang anak, ay bato ang ibibigay…” (Tagalog Bible – Ang Dating Biblia)

3 thoughts on “Minsan, Tulad Ka Ba ng Batang Ito?

  1. Pingback: The Thirteenth Disciple Tag – themomshiediaries

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s