Bakit Ako Naghohomeschool

Nasa pangalawang taon na ako ng paghohomeschool, at masasabi ko na masaya kami ng aking anak.

Una, malawak ang aming paaralan. Maaaring nasa bahay kami kadalasan pero maaari din kaming mag-aral kung saan-saan. Minsan nasa labas, nanghuhuli ng kulisap, palaka, o naghahanap ng suso. Sinasama ko siya kung saan ako — sa palengke, sa mall, sa bahay ni Lola, sa opisina kung may kliyente ako, sa clinic kung may checkup. Minsan, nagtratravel kaming mag-anak at kahit sa pamamasyal sa iba’t-ibang probinsya ay maaari kaming mag-aral.

Pangalawa, nakikita ko ang kaniyang mga milestones. Nasa posisyon ako upang mapagmasdan ang kaniyang pamumukadkad. Nakakatuwa na kasama ako sa plano ng Diyos upang hubugin siya. Nakita ko kung kelan siya unang nagbasa. Nakikita ko kung paano siya mag-solve ng problem. Napagmamasdan ko rin ang iba’t-ibang expression ng kaniyang mukha. Nandoon ako kung masaya siya. Naroon din ako pag malungkot siya. Nakikita ko kung natatakot siya at niyayakap ko siya sa mga panahong may agam-agam siya. Bonus — nandoon din siya palagi para sa akin.

Pangatlo, nababantayan ko ang mga binabasa niya, pinapanood niya, at kinakaibigan niya. Sa mura niyang edad, napakarami niyang maaaring pulutin kung saan-saan. Hindi pa ako handang palayain siya tulad ng ibon. Masyado pa siyang bata, at nais ko sanang mahubog muna siya sa katatagan, katotohanan at prinsipyo upang hindi siya madaling mailigaw ninuman. Pagdating ng araw, darating ang panahon na siya ay pipili ng mga gugustuhin. Pero sa ngayon, ilalatag muna natin ang pundasyon niya bilang isang nilalang. Sino siya? Bakit siya nandirito? Ano ang mga pinahahalagahan ng kaniyang mga magulang? Lahat nang iyan ay makakatulong upang mahubog ang kaniyang pagkatao at maging matalino siya sa pagpili pagdating ng araw.

Hindi ko alam ang dahilan ng iba kung bakit sila naghohomeschool. Pero para sa akin, yan ang ilan sa mga dahilan ko kung bakit patuloy ako sa paghohomeschool.

Ikaw, anong dahilan mo?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s