Anong Gamot sa Ubo?

 

Hindi mo pinaunlakan, ngunit nanghimasok

At sa iyong bibig ay palaging pumuputok

Hindi mo ninanais, ngunit nananahan

May sariling oras, may sariling paraan

Upang yanigin ang dibdib na marupok

 

Maging ang kaibiga’y lalayo dahil sa kaniya

At ang kasintaha’y makakalimot bahagya

O ubo, ang baga’y di makatulog dahil sa iyo

Kailan ka titigil, kailan ka maglalaho at

Kailan ka tatahimik upang may kapahingaan.

 

Gaya ng paninirang galing sa mapanibugho

Gaya ng pagnanakaw ng kapitbahay sa iyong bunga

Gaya ng pagbabalatkayo ng kaibigang matalik

Gaya ng pagpapalaot ng budhing napakaitim

Ang ubo’y may dalang apoy sa dibdib, mapanira.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s