Malong

 

Kung saan-saan maari kang dalhin ng iyong diwa —

Sa tabing dagat, sa pusod nito, o sa isang isla;

Sa iyong paglalayag mayroon kang makikitang

Mga batik, ikat, at daluyon sa iyong panginorin.

(Kung minsa’y bulaklak.)

 

Tulad ng mga marinong napapadpad sa kawalan

Anong ganda ng luntian kapag ito’y nasilayan

Tulad ng mga naglalayag tungo sa kalayaan

Ang malawak na karagatan ay isang kanlungan.

(Kung minsa’y kulungan.)

 

Oo nga’t marami nang nasawi sa kanyang hele,

Ngunit sa kaniyang nangangarap ito’y paanyaya

Na suungin maging ang malalim at kayamanan nito —

Kahit malong ay layag sa kaniyang matapang.

(Kung minsa’y duwag.)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s