Katamaran

Ang taong tamad ay mabuting kaibigan.

Kapag ika’y pagod na sa pakikipagsapalaran

Ay sasabihan ka ng: “Hoy, relax ka lang diyan.”

At kung ika’y makukumbinsi’y makapagpapahinga.

 

Sasabihin niyang kayo muna’y mahiga sa lilim

ng mga punong namumunga. At pag nagutom

maririnig mo: “Buksan natin ang ating mga bibig

At hintayin ang pagbagsak nilang mga prutas!”

 

At kung ika’y buhay pa, babagal ang mundo.

Magugutom ang pamilya mo’t kakapal ang agiw

Sa iyong kubo. Pero ito ang kaniyang sasambitin:

“Huwag mag-alala’t darating din ang inaasam mo!”

 

Ang kaibigang tamad ay mabuting kaibigan.

Maliban na lang kung ubos na ang kaniyang kasabihan!

Kaya’t sa oras ng kaniyang pangangailangan

Humanda ka — ikaw ang kaniyang pipitasan!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s