Remedios

 

Walang perpektong sitwasyon, panahon, o pagkakataon — asahan mong lagi na along the way, may mangyayaring hindi kanais-nais. 

Ganyan ang buhay.  Isang aspeto ng pagiging tao ang pagkakamali, ang problema, ang kawalan ng patutunguhan at sari-sari pang problema dahil sa pagkakasala ng unang Adan.  Dinala niya tayo sa sitwasyon ng pagkahulog sa kaluwalhatian ng Diyos — dinala niya tayo sa sitwasyong anuman ang gawin natin upang mapabuti ang ating abang kalagayan, sa huli, kamatayan pa rin ang ating kahahantungan.  Wala na bang pag-asa ang tao sa kahabag-habag niyang kalagayan?

Noong nakaraang buwan, naintindihan ko ang kahalagahan ng kaalaman, kapakumbabaan, at kahinahunan sa aking trabaho.  Sa paghubog ng Panginoon sa aking isipan, sa pagpapahintulot Niyang ako ay mabigo sa ilang mga pagkakataong pinaghirapan ko, at sa pagbubukas Niya sa aking mga mata sa pamamagitan ng Kaniyang Salita, nakita ko ang kahalagahan ng may matatakbuhan.  Sa legal parlance, remedios ang tawag doon.  Noong nagtake ako ng bar, bagsak ang grade ko sa Remedial Law.  Iyon ang subject na 20% ang bigat kumpara sa iba na 5%, 10% o 15% lamang.  Mahina ako doon at iyon ang sanhi kung bakit nahila pababa ang aking average at hindi pinalad na maging abogada.

Gayon na lamang ang kahalagahan ng remedyo sapagkat kung ikaw ay isang abogado at ikaw ay nagkamali sa iyong mga hakbang, makukulong ang iyong kliyente, magbabayad siya ng malaking halaga, o hindi maibabalik sa trabaho, etc. —- at lahat ng nabanggit ay may mga matitinding implikasyon sa buhay, estado at hinaharap ng iyong kliyente.  Bilang isang abogado, katungkulan mong pangalagaan ang life, liberty and property ng taong iyong ipagtatanggol. 

Isang matandang abogado ang nakaharap ko sa isang hearing.  Nais niyang ipadismiss ang kaso dahil aniya, matagal nang natapos ito. 

 To make the long story short, nagkaroon kasi ng sabwatan ang dating abogado ng mga manggagawang ilegal na pinagtatanggal at ng abogado ng kumpanya, at sa halip na bayaran ng tama ang mga manggagawa, kumita ng husto ang mga nasabing abogado at kakarampot na lamang ang naibigay sa mga pobreng manggagawa.  Inilapit ng huli sa aming opisina ang hinaing nila.  Kaharap ko ang isa sa mga abogado ng kumpanya.

 Sa unang paghaharap, wala ang aming abogado at natural, napagutusan ako upang mag-attend at ipa-postpone ang hearing na iyon.  Postponement lang naman dapat iyon, pero nagkaroon ng tila ba “hearing on the merits” dahil galit na galit ang abogado ng kumpanya.

 “This case has been closed and terminated and the complainants have each received what they are due under the compromise agreement,” sabi ni Atty. ______.

My turn. 

“Yes, your honor, but the compromise settlement was voided by the fact that the former counsel for the complainants, Atty. ___ exceeded the authority given to him by entering into a grossly unconscionable settlement, for which he was not authorized under the SPA” sabi ko naman.

 Ganoon ang takbo ng balitaktakan.  Nagtataas siya ng boses dahil siguro (a) ganoon siya talaga, (b) may hypertension siya, (c) dahil sinasayang ko ang oras niya, or (d) dahil bata at hindi naman abogado ang kaharap niya.  Sa awa ng Diyos, naging mahinahon ako hanggang natapos iyon, at nanatili ang aking paggalang sa kaniya, bagamat hindi ko maiwasang manginig ng kaunti.

“And remember, tell your lawyer that it is unethical for him to represent the complainants without a withdrawal by the former counsel… ” 

Ang withdrawal of appearance na binabanggit niya ay isang pormalidad na lamang dahil kung titignan niya ang kaniyang paligid sa oras na iyon, nandoon ang humigit kumulang dalawampu sa mga taong nagsampa ng kaso at nang sila ang tanungin ay mariin nilang ipinangalandakan na wala na silang tiwala sa dati nilang abogado kaya’t lumapit sila sa aming opisina.  Maaaring pormalidad na lamang iyon, pero tama siya, dapat ngang isabmit muna iyon.

Ang ibang mga nabanggit niya na medyo below the belt na at hindi na material sa kaso ay hindi ko na rin isusulat dito.  Natigilan na lamang ang lahat matapos niyang sabihin ang mga iyon.

Tumingin ang Labor Arbitration Associate sa akin, at nakita ko sa kaniyang mga mata ang tila pagkaawa sa akin.  Kung maaari siguro ay siya na ang magtatanggol sa akin, ngunit sa tingin ko hindi rin niya alam kung ano ang sasabihin.  Nakita ko rin ang mga mukha ng mga complainant na naghihintay kung mayroon pa ba akong alas. 

“Yes, attorney, you can say that, but we have our remedies…” Yun na lang ang aking nasabi.

Hindi ko alam kung ano ang tumakbo sa kaniyang isipan sa mga sandaling iyon, ngunit ang nahalata ko lang ay natahimik siya nang bahagya.

Remedies.  Isang simpleng salita na makahulugan at nakapagpatahimik sa maingay na silid na aming kinalalagyan. 

Aaminin ko, may punto siya, ngunit mayroon kaming remedyo.  Napakaraming remedyo sa ilalim ng Rules of Court, at sa Rules ng NLRC. Iyon ang isang bagay na hindi dapat mawala sa isang abogado — ang kaniyang mga remedyo!  Sa oras na iyon, nagpasalamat ako sa Panginoon dahil sa mga remedyo na maaring sandalan! 

Hindi ko maalis sa aking isipan ang kaugnayan ng aking karanasan sa kalagayan ng tao dahil sa kaniyang kaugnayan kay Adan, kaya’t nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa kaugnayan ko kay Hesu Kristo na ipinagtanggol ako sa krus.  Bagamat hindi ako karapat-dapat, namatay Siya para sa aking kasalanan at nabuhay sa ikatlong araw.  Oo, dahil sa ating kaugnayan sa unang Adan, nakatakda ang tao upang mamatay, but we have a remedy in Jesus Christ.

 http://niv.scripturetext.com/1_corinthians/15.htm 

Natapos ang hearing at nang magpipirmahan na sa constancia, magalang akong ngumiti sa kaniya.  Ginagawa lang niya ang kaniyang trabaho, naisip ko.  Pinirma ko ang aking pangalan bilang representative ng aking boss, habang pinipigilan ko ang panginginig ng aking mga kamay.  Inabot ko sa kaniya ang papel at sinabi, “Eto po, attorney.”

Pinilit niyang ngumiti.  Tangan ang bolpen, nakita ko ang kaniyang kamay na nanginginig din habang ipinipirma ang kaniyang pangalan.  Nangiti ako.  Bagamat hindi ako isang doktor, naisip kong marahil may gamot din para doon.#

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s