Ex-Palengkera

Maganda ang bagsak ng kaniyang bestida sa kaniyang mga paang

nababalot ng mga sapatos na mamahalin, mula pa sa Italia.   

Ibang-iba na siya, at hindi ito maikakaila sa bawat hagod ng kaniyang

mga taludtod sa malamig na silid na nabudburan ng kanluraning

pampalasa na kung dito ibebenta ay mahal.  Malayo ito sa dati niyang

entabladong mainit, mabaho, maingay —- at mayroon sa bawat

isla.  Ngayon, ang bawat garalgal niyang pinapakawalan ay 

tumatalbog pabalik sa kaniyang mikropono, kung hindi

nama’y nalulunod sa masigabong palakpakan ng mga taong walang

ibang nais kundi makibalita sa mga nangyayari sa malayo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s