WALA (PA RIN)

Art by Linda Naiman, from images.com

“Kanina ka pa nakatingin sa kawalan ah…”

“May hinihintay ako…”

“Sino?”

“Isang taong may mensahe…”

“Hindi na siya darating…”

“Bakit naman?”

“Wala siyang mapa tungo sa iyong kawalan — hindi ka niya matutunton…”

“Kung gayon, ako’y mag-iiwan ng tanda na makikita niya kahit siya’y nasa malayo…”

“Ano?”

“Ito.”

“Huh? ”

“Wala…kain na tayo, gutom na ako.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s