Ang Sapatos

pexels-photo-208465.jpeg

“Hindi kasya ang sapatos, Ma’am,”
sabi ni Saleslady 1.
“Huwag ninyong ipilit, Ma’am!”
At siya’y pinagtawanan.

Hindi naman sa mahirap siyang kausap,
ngunit sadyang masigasig lang siya,
dahil ang sapatos ay kakaiba sa lahat, at
kung hindi rin lang mapupunta sa kaniya,
harinawa’y huwag nang pakinabangan ng iba.

Kaya’t isiniksik niya ang kaniyang paa sa sapatos na maliit,
dahil iyon ang sadya niya’t hiniling mula sa langit;
ngunit upang hindi mapahiya at siya’y tawaging lukarit
sinabi niyang ihahandog niya ito sa isang paslit.

Sa isang paslit na naiwan sa bahay, aniya,
at nanonood sa TV ng mga nakakatawa;
sa isang paslit na nangungulila sa pagtakbo,
dahil hindi maigalaw ang mga paa nito.

Kaya’t bibilhin niya ang sapatos at baka sakaling
ang mundo’y gumalaw at siya ay hatakin;
upang ang bata’y tubuan ng hiraya
at hindi magtatagal, ay magkakangipin.

Pagdaka’y sa counter, nagbayad na siya,
at nang akmang babalutin, ito ang nasabi niya:
“Huwag mo nang ikakahon, para mo nang awa,
at baka mabawasan ang kaniyang hiwaga.”

Ruth Solitario
2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s