Siya ang Dahilan

Siya ang Dahilan

kung ang iyong puso ay hapo
sa mga pagsubok na dumarating,
huwag kang titiklop, o patatangay
sa hangin… ipikit ang mga mata at
manalangin, at sanlibong dahilan
upang magpatuloy ang iyong kakamtin…

humanap ng dahilan, anuman ang mangyari
bibigyan ka Niya ng dahilan upang laging magpuri…
ipikit ang mga mata at manalangin—
ang kapayapaan ng Diyos ay tiyak mong kakamtin.

RVM — nagpupuri sa Kaniya
May 22, 2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s