Sasandal

Isang malaking suliranin
ang kinakaharap ko ngayon—
ang puhunan ko ng ‘sang taon
baka tangayin lang ng hangin.

Ang marami-rami kong tula,
na bunga ng pagkatulala,
na isinilid sa makina,
ay nanganganib na mawala.

Sayang naman ang panahon kong
sa paglulubid itinuon —
aanhin ko ang isang taon
na sa limot ay mababaon!

Kaya’t ako ay magbubungkal
sa bagong lupang mas mataba,
at sa lumang makinang aba’y
hindi na ako sasandal pa.

ruth mostrales
feb 27 2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s