26 Pebrero 2010

Hebrew Test

Matatapos na ang unang semester ko sa Febias at sa pamamaalam, magkahalong saya at lungkot ang aking nararamdaman. Natutuwa ako dahil tapos na ang nakakapagod kong pagbibiyahe sa Valenzuela. Nalulungkot naman ako dahil mamimiss ko ang mga kaibigan at mga guro ko doon, pati na rin ang masasayang mga tagpo habang binubungkal ang salita ng Diyos.

Masaya pala ang mag-aral sa isang Bible school. Iniisip ko nga, “Paano kaya kung noon pa ako pumasok sa Febias?” Pero, huli man raw at magaling, ay naihahabol din. Doon ko napatunayan kung ano yung hinahanap ko sa buhay ko, at yan ang malalimang pag-aaral sa salita ng Diyos upang lubusan ko Siyang makilala, at sa gayon ay maintindihan ko rin ang aking sarili at ang dahilan kung bakit ako narito.

Hindi nawalan ng saysay ang bawat sakripisyo ko — hindi ako binigo ng Panginoon. Pinatunayan Niya ang pag-ibig Niya sa akin, at pinagtibay Niya ang Kaniyang mga pangako. Wala na akong hihilingin pa kundi ang mamalagi sa Kaniyang presensiya at papurihan Siya sa lahat ng oras.

Hindi raw natin makakalimutan ang mga unang pagkakataon, at masasabi ko rin yan sa aking pagsabak sa kakaiba at makabuluhang pag-aaral sa isang institusyon na humuhubog sa mga kabataan upang manilbihan sa Panginoon. Itinuring ko na itong pamilya, at itinuturing kong isang pagpapala sa aking buhay ang pag-aaral ko doon.

Saan man ako mapunta, at anuman ang aking mararating, babalik-balikan ko ang bawat matamis na alaala na nakatatak na sa aking isipan, at ang tamis ay gigising sa mga ngiti sa aking labi sa tuwing masaya kong ginugunita ang pag-ibig ng Diyos sa akin na higit kong naintindihan sa Febias.

One thought on “26 Pebrero 2010

 1. Mga una ko sa Febias:

  1. Unang nakausap sa Febias: Si Mrs. De Gula (phone inquiry).
  2. Unang option: BBC lang
  3. Unang nang-encourage mag MA: Dr. Carag
  4. Unang nakilala sa guard post: Koji
  5. Unang classroom: yung sunny room
  6. Unang chair: second row, third column from the center
  7. Unang emotion: excitement
  8. Unang akala nila: na 20-23 yrs old lang ako
  9. Unang araw: Maaga ako, nag-ayos ako ng chair at namulot ng kalat. Wala lang.
  10. Unang seatmate: Si Tusi at si Arianne
  11. Unang subject: Intro to Theo
  12. Unang guro: Ptr. Jerome David
  13. Unang tanong: What is Systematic Theology?
  14. Unang sagot: Basta nagimprovise ako ng sagot na mali, haha.
  15. Unang chapel service: Thursday yun, naiwan ko yung Bible ko sa chapel.
  16. Unang Very Good: Sa tanong na, “Why is our knowledge of God Intuitive?”
  17. Unang kaibigan: Aljun Tusi
  18. Unang Crush: ^^,
  19. Unang late: araw ng exam sa intro to theo (traffic!)
  20. Unang disappointment: tapos na ang sem, at may mamimiss ako 😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s