Bagyo

pexels-photo-593655.jpeg

 

Kailan dadalaw ang ulang malihim

sa bulaklak na naghihingalo’t mainipin?

Ilang araw na rin siyang nagmamasid,

at baka sakaling siya ay aaligid.

At habang siya’y hapo’t nababato,

kupkop ang mga binhing natutuyo,

sa kalangitan ang hiling niya ay walo,

at bagyo ang nangunguna rito.

Ruth Solitario

9:12 PM

February 20, 2010

“As against having beautiful workshops, studios, etc., one writes best in a cellar on a rainy day.”  – Van Wyck Brooks

4 thoughts on “Bagyo

  1. tamang-tama ang isang ito sa kasalukuyang sitwasyon- ang el nino.

    Ruth, mukhang walang nakasulat sa header mo. may ginawa ako na kung magugustuhan mo, pwede mong gamitin. makikita ang gawang iyon dito.

    salamat…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s