Paraanin

Paraanin ang dayo,
ang dala niya’y mabigat;
bitbit niya ang habagat,
galing pa sa malayo.

At sa bawat paghakbang,
at saka sa paghinga,
pasan niyang iniinda,
ay aba! gumagaang!

Oras ay nagbabawas,
tayo’y nadaragdagan,
‘sang araw ay lilisan
nang ‘di namamalayan.

Pagdating sa bukana
ng mga katapusan,
siya’y sadyang mang-iiwan —
tayo’y mauungusan.

ruth mostrales

August 3, 2009

Protected by Copyscape DMCA Plagiarism Tool

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s