Sino

Sino

             Sino  ako upang
             gamitin laban sa
             ‘Yo—ang buhay
ko, ang talento ko, ang pagka-
kataon ko, ang mga minamahal
             ko, ang puso ko,
             at   maging   ang
             aking dangal na
             nanggaling Iyo?


Salamat Ama sa Iyong pagpapaalala:
… na ang buhay ko’y buhat sa iyo, at laan sa Iyo.
… na ang mga talento ko’y tangan mo, at gagamitin Mo.
… na ang mga pagkakataon ko’y hawak Mo, Alpha at Omega.
… na ang mga mahal ko sa buhay ay una Mong minahal at pinahalagahan.
… na ang aking puso ay hindi ko pag-aari dahil dito ka nananatili’t nananahan.
… na ang dangal ko’y hindi ko maaring pahalagahan higit pa sa iyong karangalan.

Salamat sa krus, Panginoong Hesus.

2 thoughts on “Sino

  1. what a heavy cross we all must bear sometimes, and even heavier to carry when the way is uphill! 🙂

    yes, we all have different crosses to bear, but we must not forget, Jesus has paid it all… 🙂

    helow Jason. salamat sa pagdaan. Tc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s