Ihip

Ihip

Ni Ruth Mostrales

 

Hangad ko ang Kaniyang pagpapala

Sa iyong panulat na daluyan

Ng katotohanan.

 

Dalangin kong sa kamay Niya

Ay mayroon kang moog

Laban sa kabulaanan.

 

Hiling kong ang iyong puso

Na hindi nakikita, ay mailimbag mo’t

Maiukit sa bawat tala.

 

Matuyo man ang tinta,

Mapunit man ang pabalat;

Lusawin man ng panahon

Ang iyong mga aklat —

 

Sasagipin ng Hininga

Ang iyong pagsisiwalat mula

Sa mga alabok, at saka hihipan

Upang muling

Tumibok.#

 

June 28, 2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s