Ang Tulang ‘Di Nabigkas

Ang Tulang ‘Di Nabigkas
Para Kay S.
Ang tulang hindi mo nabigkas
Nang ang usapan nati’y mapigtas
Ay dahilan upang ang pagkatulog
Sa aki’y ‘di mahulog-hulog. 
Gaya ng bungang masyadong mataas
Na walang hangad kundi ang mapitas,
Ang tulang ‘di nabigkas ay humihiyaw
Sa akin, at dahilan upang ‘di ako antukin.

 

 

Ruth Mostrales
Madaling araw ng 7 May 2009

 
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s