Ang Pag-ibig na Mala-Wagas

 

ang pag-ibig na mala-wagas

kapag nagwawakas

ay nag-iiwan ng malinaw na bakas,

ngunit, ang turo

wag daw susundan ito

gaya ng usok na tumatakas.

 

kagaya ng mahiwagang aklat

na may mga dahong

nasusunog sa bawat paglipat

wag na daw ipunin

ang natirang mga abo

huwag nang balikan

natuldukan nang tagpo

 

ang buhay ay patuloy

iwanan ang pananaghoy

manalig sa pangako ng pag-asa

ang pag-ibig na wagas

na pasalubong ng bukas

heto’t parating na….

 

 

(c) Ruth Mostrales, Marso 2009

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s