pagtalima

Kumikitil ba

ng buhay

Ang pag-ibig

Na wagas?

Natitiis ba ng isang

Ama, ang

pagpapahinuod

Ng anak?

 

Tumangis ako

Sa langit

Ngunit ako’y

Tinalikuran.

Natakpan ng

Ulap at ulan

Tumambad ang

karimlan.

 

Ama, masdan mo

Ako, sa aking

Katayuan,

Wala ka bang

Habag, walang

Pagdaramdam?

 

Habang ako’y

Hinahaplos

Ng hagupit

Na masakit,

Sa tuwing

Gumuguhit

Ang hampas

Na mariin;

Masahol pa sa

Hayop ang

Pagtingin sa

Akin —

Wala ka bang

Gagawin

Ama!

Ako ay

Yapusin!

 

Gaya noong

Tayong dalawa’y

Naglalaro

Sa kalangitang

Walang hanggan…

Ama! bakit

Ginawad sa akin

Ang kaparusahan!

 

Ama…

Ako’y napakarumi,

Dala-dala ko

Mga kasalanan

Ng lahat ng

Lahi;

Kaya ba ako na

Ngayo’y

pinapatay,

sinisisi?

Kaya nga ba

Ang iyong mukha

Na ay ikinukubli?

 

Ilayo mo

Ama, ang kopa,

Kung iyong

Magagawa!

O Ama,

Alpha at Omega,

Maawa ka!

  

Ngunit…

 

Ama, dahil ang

Pag-ibig Mo’y

Dalisay,

Heto na ang aking

Mga kamay… at

Bilang pagtalima

Sa nakatakda

Handa kong

lunukin

ang dusa.

 

Upang makita

Nilang hindi

Natatapos

Sa kamatayan

Ang lahat —

Sa likod ng

Balabal ng

kadilima’y

Sumisikat

Ang araw

Kung saan

Matapos ang

Kamataya’y

Ang buhay

Ay ‘di na

magwawakas —

Ang tatlong

Araw

Ay darating din

At lilipas.

 

<a rel=”license” href=”http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/”><img alt=”Creative Commons License” style=”border-width:0″ src=”http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/3.0/88×31.png” /></a><br />This work is licensed under a <a rel=”license” href=”http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/”>Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License</a>.

 

Ruth Mostrales, Pebrero 2009

2 thoughts on “pagtalima

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s