panaginip, kasama mo

Saan ba umuuwi

Ang panaginip?

Bakit wala na siya

Pagkatapos kong

Maidlip?

 

Kagabi, naisip kita

Kaya’t pagpikit…

Nakita ka.

Hindi ko sinasadya

Na doon tayo’y magkakasama

Muli, at ang ating nagdaan

Ay masasariwa.

 

Kung sa kabilang ibayo

Ako’y maninilip…

Naroon kaya

Ang panaginip na marikit?

 

Gaya ng hamog

Na nilalamon ng araw,

Ang panaginip ko sa iyo

Ay ninanakaw ng halimaw.

 

Nais ko sanang itago

Ang panaginip ko.

Tulungan mo ako

Sa mithiin kong ito.

Dalhin mo ang panaginip

Kasama mo —

At batiin ang gabi

Kasama ko.

 

Ruth Mostrales, Pebrero 2009

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s