luha

Ang luha

ay tubig

ng maalong

dibdib,

tanggulan

sa panahon

ng ligalig.  

 

 

Ang luha’y

maalat

at minsan

matamis

kadalasa’y

kakambal

ng tagumpay

at pagtangis.  

 

 

Ang luha’y

awitin

ng pag-irog

na dalisay

ang pagpatak

ay mahinhin

kapag malinis

at tunay.  

 

 

Ang luha’y

walang kulay

at wala ring

hugis.  Ito ri’y

nagpupumiglas

habang

binibigkis.

<a rel=”license” href=”http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/”><img alt=”Creative Commons License” style=”border-width:0″ src=”http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/3.0/88×31.png” /></a><br />This work is licensed under a <a rel=”license” href=”http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/”>Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License</a>. 

Ruth Mostrales, Pebrero 2009

4 thoughts on “luha

  1. Paano magiging “tanggulan sa panahon ng ligalig” ang luha? Marupok ang hambingan.

    Maganda ang “nagpupumiglas habang binibigkis” pero hindi binibigkis ang luha. Maaaring ito’y pinipigil o sinisikil, ngunit kusang bumabalong.

  2. salamat po sa inyong pagdaan.

    nasabi ko pong tanggulan ang luha, dahil kapag hinayaan itong umapaw, nagdudulot ito ng kapahingaang loob…

    sa paggamit ng “binibigkis” – wala po akong maisip na ibang salitang makakapagpahayag ng ideya. maganda po ang inyong suhestiyon.

    isa pong karangalan para sa akin ang inyong pagdaan at pagsuri sa aking tula. mabuhay po kayo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s