koro ng buhay

ang ibong layas ay walang tahanan

sa lahat ng dako’y may kaibigan

umulan umaraw ay may pahingaan

tinadhanang hindi kailanman magaalinlangan

 

saan kaya bumili ng magandang kasuotan

silang mga lirio sa may kaparangan?

palibhasay sandali lang kung magparamdam

ang kanilang kariktan ay inaasam-asam

 

ang langit ay umiiyak dahil si araw ay nagkubli

ang ilog nagagalak naman sa kanyang pagdadalamhati

ang pagbabalik ng apoy ay panimulang muli

lito ang ‘di nag-aabang sa bawat sandali.

 

ang mga tao’y mapalad kung sila’y kapiling

kahit makailang beses ang tuhod lapnusin

ng lupang gumagalaw habang naghahabulan,

pati gutom ay lunas sa pobreng naglilibang

 

huwag lilimutin ang kwento ng kamusmusan

na nagparikit sa iyong mga napanaginipan

wag buburahin ang pilat ng kabataan

dahil di na tayo babalik doon kailanpaman

 

tayo nang lumipad habang may patutunguhan pa

tayo nang umusbong sa lupang dalisay pa

tayo nang umibig habang ito’y dakila pa

tayo nang mabuhay habang humihinga.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

Ruth Mostrales, Pebrero 2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s